28 Ağustos 2009

sazvesöz.net | 8. sayı


İlk Türk Müziği E-Dergisi olan Saz ve Söz'ün "Dini Mûsikî" çevresindeki 8. sayısı yayınlanmıştır.

Bu sayımızdan başlıklar:

Editörden | Özer Özel : Ramazan ayına denk gelen bu sayımızda yazılarıyla desteklerini bizden esirgemeyenÜmit Sakman ve Bülent Çelik’e, dergimizin röportaj önerisini memnuniyetle kabul eden TRT İstanbul Radyosu kanun sanatçılarından kanuni Reha Sağbaş’a, Üsküdar Valide-i Cedîd Camii imamı Kerim Öztürk’e, Ali Turan’a tüm dergi ekibi adına teşekkür ederim.

Öz Kültürlere Yapılan Gaflet, Dalalet ve Hatta Hıyanetler | Özer Özel : Hem resmi göremeyen hem de anlayamayan bir kısım vardır ki, “anlayamıyorum bari resmi göreyim” diyerek, görebilmek için bir takım yollar aramışlardır. İşte ses sisteminin matematiksel olarak formüle edilmesi bunun içindir. Oysa ki müziği vücuda getiren için, o resmi yapmak ve anlamak çok kolaydır.

Türk Müziği Üzerine Söyleşi | Reha Sağbaş : Türk müziği kendi halinden değişikliliğe uğrarsa ancak böyle bir orkestra disiplini kazandırılabilir. Türk müziği orkestrası yapmaya çalışanlar olmuştur. Günümüzde de hâlâ vardır. Bunların başarılı olamadıklarını bu genç yaşınızda bilmiş olmanız lazım.

Dini Mûsikî Üzerine Söyleşi | Kerim Öztürk : Tilâvette tecvîd, mahrecler herşeyin üstündedir. Musiki ondan sonra gelir.

Ramazan ve Müzik | Özgül Özbilen Turgay : Mahmud Bey’in, Fevziye Kıraathanesi’nin küçük sahnesinde, kemani Yorgi’nin öğrencisi doktor Cemal Bey eşliğinde oynattığı çengileri duydunuz mu hiç?

Müzik Tarihinde Halk Ozanları veya Aşıklar | Ümit Sakman : İki bin trouvere şiirinin 2/3' ü şarkı olarak bestelenmiştir. Çoğu karışık melodik biçimler taşır. Troubadourlardan daha ileri örneklerdir. Chansonlar en önemli yeri tutar. Diğer formlar troubadourlardan devir alınmıştır.

Türk Mûsıkîsinde Makamlar ve Ezoterik Yorumları | Bülent Çelik : Klasik Türk Mûsıkisi’nin başlangıcının 10. yüzyıla kadar uzandığı iddiaları varsa da, 13. yüzyılda Mevlana Celaleddin-i Rûmi ve oğlu Sultan Veled zamanında yapılan bestelerle başlar. Daha sonra Büyük Hoca Abdülkaadir Meragi müziğimize ivme kazandırmış, derinlik getirmiştir

Nail Yavuzoğlu’nun nazari savları üzerine bir kritik | Ozan Yarman : Gel zaman git zaman, duydum ki, Nail Yavuzoğlu’nun, 48-ton eşit taksimata dayalı “21. Yüzyıl teorisi”, bir eğitim modeli olarak İTÜ TMDK’da uygulamaya taşınmak isteniyor.

Ethem Ruhi Üngör'ün Ardından | Korkutalp Bilgin :
20. yüzyılın belki de 3-5 ''gerçek'' müzik araştırmacısından biri, koleksiyoncu kelimesinin çok çok zayıf kalacağı, sadece müzik aleti toplaması ve muhafaza etmesiyle değil, güfte ve eser toplayıp açığa çıkarmasıyla da gerçek mânâsıyla bir müzik arkeoloğu, magazin dışı Türk müzik dergiciliğini on senelerce sırtında taşımış olan yayıncı Ethem Ruhi Üngör'ün 10 Ağustos günü 87 yaşında ebediyete göçtüğü haberini ertesi sabah öğrenerek gaflet uykusundan uyandım.

Kemençe Çevresi | Aslıhan Eruzun Özel : Kemençe adına her konuda çalışma yapmış, kemençeyle uzaktan yakından ilgili herkese açık olan ve YTÜ Oditoryumu’nda gerçekleşen bu ilk toplantıda önemli konuklar sahne aldı.

Sonbaharın Sesi | Oğuzhan Erdem : Ruha doğrudan teması bilinen musiki bazı bedeni ve zihni marazların tedavisinde de tarih boyunca birçok medeniyette şifa amaçlı olarak kullanılırken, Er Razi, Farabi ve İbn-i Sina gibi çağın büyük İslam bilginleri ses frekanslarının insan üzerindeki fizik ve duygu etkilerini uzun zaman tetkik ederek uygulamalar yapmışlardır.

Genç Müzisyenler | Ali Turan : Rahmetli Kâni Karaca'nın babamın çok yakın ahbabı olması münasebetiyle ondan da çok istifade ettim. Dolayısıyla temelde dini musıki ile iç içe büyüdüm.

Recep Birgit'ten Seçmeler | Korkutalp Bilgin : Albümün ilk yarısında klasik eserler var. İkinci yarısı ise merhum üstadın okuduğu Rumeli türkülerine ayrılmış. Kendisi de Rumelili olan üstad, pek çok türküyü klasik enstrümanlarla, çok iyi tanıdığımız nefis tavrıyla okumuş.

Türk Din Mûsikîsi | Okan Yunusoğlu : Türk Mûsikîsini bir nehir olarak düşünseydik eğer, câmi ve tekkeler bu nehri besleyen en büyük damarlardan biri olurdu. Saz mûsikîmizle birlikte en fazla dinlemeye ve takip etmeye çalıştığım camî ve tekke musikisine dair çalışmalara bir yenisi de Ahmet Şahin Ak tarafından ekleniyor.

Keyifle okumanız dileğiyle.
Saz ve Söz ekibi adına --
R. Özgür ALTUN
http://www.sazvesoz.net
.-. .-.-.- --- --.. --. ..- .-. .- .-.. - ..- -.

1 yorum:

sana hayranım özgür