11 Haziran 2014

birşuhisitemkar

Bir şûh-i sitemkâr beni saldı yine derde
Kodu şu garip başımı bin türlü kederde
Çün görmüş idi didelerim vakt-i seherde
Bir misl-i melek zât-ı peri cinsi beşerde
Ah, kandedir ol nâzenim gelmedi nerde
Sevdim nideyim, terk edemem hayr ile şerde